Információ a DCLH tagsággal kapcsolatban

Information on our DCLH -Membership

Information üer unsere DCLH - Mitgliedschaft

 

Mivel ellenségeink és irigyeink alaptalanul annak a hírnek a terjesztésébe kezdtek, miszerint a német leonbergi klub (DCLH) bennünket tagjai sorából kizárt, szeretnénk e módon elejét venni eme híresztelésnek. Mivel a DCLH-val történő nézeteltérés során úgy éreztük, a klub nem kezelte az ügyet megfelelően fair módon, és alaptalanul és a valós információk hiányában olyan információkat jelentetett meg rólunk, megkérdezésünk nélkül, amelyek ránk nézve sértőek és jó hírnevünket rombolják, így úgy döntöttünk, az eljárásra való tekintettel a német klubban való több mint 10 éves tagságunkat felmondjuk, a klubnak tovább nem szeretnénk tagjai lenni.

Néhányan, a DCLH honlapján megjelentetett nem igazán egyértelmű, vagyis csúsztatásokra alapot adó információt felhasználva megragadták az alkalmat arra, hogy azt terjesszék, bennünket a klubból kizártak, ezzel is igyekezvén rossz hírünket kelteni. Amennyiben nem rosszindulatuk indokolta eljárásukat, úgy hiányos nyelvismeretük lehetett a félreértés forrása. Ebben az esetben csak azt tudjuk javasolni, hogy mielőtt újabb pletyka és rágalom indításába és terjesztésébe kezdenek, tanuljanak meg egy nyelven tisztességesen, vagy ha idegen nyelvű információra alapozva óhajtanak cselekedni, úgy gondoskodjanak róla, hogy az információt szakértő személy fordítsa és hitelesítse számukra.

 

 

 

 

 

Felmondás visszaigazolása
Tagszám 4111 és 4112

Igen Tisztelt Kerekes Asszony és Vida Úr,

ezennel visszaigazolom az Önök azonnali felmondását, melyet a DCLH vezetősége felé
írott levelükben tettek.

A Der Hund c. újság szállítása csak az év közepén állítható le. Mivel ezeket a költségeket
a DCLH állja, így a 2007 évi tagdíjuknak, ami 2007.04.02-án futott be hozzánk, csak a felét tudjuk visszautalni. Kérjük, adják meg a bankjuk adatait és a számlaszámot.

Megköszönjük eddigi tagságukat és a jövőre minden jót kívánunk Önöknek.

szívelyes üdvözlettel
Y. N.
a DCLH pénztárosa

Da unsere Feinde und Neider die Nachricht in die Welt geschickt haben, wir wären von dem deutschen leonberger Klub DCLH ausgeschlossen worden, möchten wir hiermit diesem Gerücht vorbeugen. Da wir aufgrund eines Meinungsunterschieds mit dem DCLH so gefühlt haben, dass der Klub in der Angelegenheit nicht entsprechend fair vorgegangen ist, und aufgrund unwahren und unbegründeten Informationen, ohne unsere Stellungnahme  vorher gefragt zu haben, solche Mitteilungen gemacht hatte,  die unseren guten Ruf beschädigen und schönde sind, haben wir uns entschlossen, wegen dieser Vorgehensweise  aus dem Klub nach mehr als 10 Jähriger Mitgliedschaft auszutreten, da wir nicht mehr Mitglieder sein möchten.

Einige Leute haben die Gelegenheit ergriffen, auf grund der auf der HP des DCLH veröffentlichte, nicht ganz eindeutige, zur Missdeutung geeignete Information über unsere Mitgliedschaft so zu deuten, dass wir aus dem DCLH ausgeschlossen worden sind, und sie haben dieses Gerücht auch ausgestreut, somit wollten sie unseren guten Ruf beschädigen. Falls ihr Vorgehen nicht durch ihr Gemeinheit.begründet war, so konnte das Missverständniss nur aus ihren mangelhaften Sprachkenntnissen folgen. In diesem Fall können wir nur vorschlagen, bevor sie das nächste mal versuchen, ein Gerücht in die Wellt zu schicken, sollten sie sich die Sprache ordentlich erlernen, oder wenn sie auf grund von fremdsprachigen Informationen handeln wollen, so sollen sie dafür sorgen, dass die Information durch einen Sachverständigen übersetzt und beglaubigt wird.